• +359 888 449384

1. Котли 100 kW - 3 MW

Тип: Sukoplam са тройно комбинирани, промишлени котли на твърдо гориво с възможност да се присъедини горелка на пелети на средната врата, мощност от 100 100 kW-1 MW.

Тип: Sukoplam Mega и Sukoplam Energy са специализираниа тройно комбинирани, промишлени котли на твърдо гориво с възможност да се присъедини газификатор за изгаряне на дървесни трески и друга биомаса до 60% влажност, мощност от 1-3 MW.

Sukoplam Energy Sukoplam 100-750 KW Sukoplam Mega 1-2 MW

нагоре


2. Котли до 100 kW

Тип: Sukoplam 20-80 kW са тройно комбинирани котли на твърдо гориво с възможност за монтаж на горелка на пелети на средната врата.

Тип: Sukoplam Lux 25-80 kW са тройно комбинирани котли на твърдо гориво.

Тип: Sukoplam Multi 25-80 kW са тройно комбинирани котли на твърдо гориво с възможност за монтаж на горелка на пелети на долната врата. Иновативността се дължи на по-големите размери, монтаж на горелката на долната врата, както и по-висок размер на топлообмена.

Тип: Sukoplam Vent 25-95 kW са компактни котли с интегрирана камера за изгаряне на гранули биомаса (пелети) в самия котел. Изработват се в комплект с:
- камера за горене с вентилатор за първичния въздух
- подаваща камера с вентилатор за принудителна тяга
- дозаторен кош с дозатор и шнеков транспортьор с мотор редуктор и
- автоматика за автоматичен контрол на работата на котела и регулиране на температурата на водата в котела.

Тип: Sukoplam BioE 30-65 kW са тройно комбинирани котли за изгаряне на балирана слама и дърво, проектирани са да работят с външно подаване. Изработват се в комплект с подаваща камера с вентилатор за външно подаване и автоматика за ръководене на работата на вентилатора.

Котел на слама до 65 kW Sukoplam Lux, Multi
Sukoplam 20-80 kW Sukoplam LUX 25- 80 kW
Sukoplam MULTI 25-80 kW Sukoplam VENT 25-95 kW

нагоре


3. Котли на течно гориво

Тип: PRIMULA R 22-250 kW са триходови котли на свръхналягане. Първият и вторият ход са в реверсивни цилиндрични горивни тръба, а третият - в тръбен сноп, в който се намират турбини, които осигуряват по-добър пренос на топлина, и по този начин по-висока степен на усвояване. Те се произвеждат в диапазон мощности от 22-250 kW.

Тип: SUKOMAX 35-500 са триходови котли на свръхналягане. Първият и вторият ход са в реверсивни цилиндрични горивни тръба, а третият - в тръбен сноп, в който се намират турбини, които осигуряват по-добър пренос на топлина, и по този начин по-висока степен на усвояване. Те се произвеждат в диапазон мощности от 245-5000 kW.

PRIMULA SUKOMAX 35-500

нагоре


4. Комбинирани, тройно-проходни котли с постоянно горене на твърди горива, течни горива и пелети с външна горелка.

Комбинираните, тройно-проходни котли с постоянно горене тип Eco Plam Multi са специализирани котли за отопление с помощта на различни видове горива, а именно с твърди горива на средните врати, както и течни и газообразни горива чрез конектор за горелката на долните врати.
Има и възможност за инсталиране на горелка на пелети на долните врати, както и възможност да се инсталират три електрически нагревателя на задната страна на котела.
Пелетите са пресовани дървени ролки от дървени стърготини и дървесни отпадъци, с диаметър 6 мм и дължина 10-35 мм и друга биомаса. Отоплителната мощност на пелети е около 5 kWh/kg, 1 m3 има маса 700 кг, 2 кг пелети могат да заместят един литър гориво за отопление или 1м3 на газ. Пелетите съдържат голямо количество енергия, защото са с 10% съдържание на влага, транспортът и съхранението им са лесни, и също имат минимален процент от неизгорели остатъци (около 1%). Котелът ее доставя като отделно цяло, другите елементи (пелетна горелка, кош за пелети, както и елементи за електрическо претопляне) се доставят по искане на купувача.
При инсталиране на пелетна горелка или горелка за течно гориво или газ, са поставени турбулатори в третия тракт (сноп от тръби), което увеличава експлоатацията на котела до 90°C.

ECO PLAM MULTI 20-65 kW

нагоре


5. Котли за топла вода за комбинирано изгаряне на обемно и натрошено гориво.

Котлите ECO PLAM VENT 20-95 kW по същество са модифицирани ECO PLAM 20-80 kW
продукти за сомашна употреба. Модификацията на тези котли е в надстройката на стандартния ECO PLAM котел за изгаряне на гранулирани и обемни биомаса, както и обемни горива с автоматично дозиране на гранулирания материал. Котелът е направен като тройно проходен, за топла вода, конструкцията и изработката на котела съответстват на изискванията, отнасящи се до сигурността и безопасността на работата му и са в пълно съответствие с приложимите европейски стандарти EN 303-5.
Котлите горят твърдо гориво (дърва, въглища) и са предназначени за производство на топла вода в режима на работа на 90/70°C. Котелът гори обемно твърдо гориво (обемисти въглища и дърва, пакети от слама и др), както и натрошен гранулиран материал до 8 mm (пелети от всяко качеството, включително най-ниско качество, агро пелети, натрошени слама от зърнени култури, ядките на плодовете, слънчогледови люспи, въглищни гранули).

ECO PLAM VENT 20-95 kW

нагоре


6. Котли за топла вода за твърди горива, с изкуствена тягаECO PLAM VPR 20-80 kW
Котлите за топла вода на твърдо гориво тип ECO PLAM VPR са основно модифицирани котли тип ECO PLAM 20-80 kW. Модификация на тези котли е в инсталирането на специална седиментна зона с вентилатор за димни газове вместо стандартния котелен комин. По този начин котелът работи на т.нар. изкуствена тяга, където основен източник на тяга на димния газ сцепление вентилаторът, а не комин. Можем да постигнем по-добро изгаряне на газа, както и по-добра поддръжка на желаната температура в котела чрез инсталиране на вентилатора.
Заради вентилатора на димни газове, котелът може да работи без никакви проблеми заедно с комини, които поради своите характеристики (диаметър и височина) няма да дадат желаната мощност на котела, която би се получила с т.нар. естествена тяга.
В случай на повреда на вентилатора или липсата на електрически ток, има шарнирна връзка в утаителната зона, която позволява на котела да премине от работа с изкуствена тяга на естествена тяга. Котелът е проектиран като тройно проходен, за топла вода, изработването на котела съответства на изискванията, отнасящи се до сигурността и безопасността на котелната работа, и е в пълно съответствие с приложимите европейски стандарти EN 303-5. Котлите горят твърдо гориво (дърва, въглища) и са предназначени за производство на топла вода в режима на работа на 90/70°C.

ECO PLAM VENT 20-95 kW

ECO PLAM 20-80 kW
Те са направени на базата на дългогодишен опит в проектирането и изработването на котли, както и чрез използване на опита на европейските производители. Конструкцията на котлите е в съответствие със стандартната SRPS.M.E6.110. Котелът е с отличен топлообмен и минимална загуба на димните газове. Горивната камера е тройно проходна, първата тяга е в самата горивна камера, където топлината се предава върху голямата повърхност на пространството на горивната камера. Вторият проход е между леглото и тръбния сноп, който е ограничен от арката на легното слоя и хоризонтална бариера, третият проход е в тръбния сноп, което е особено благоприятно при отопление с течно или газообразно гориво. Тялото на котела е изолирано добре и покритието е защитено чрез пластификацонни процедури. Отоплението и почистването на котела е много лесно. При използване на твърдо гориво, контрола на нагряване се извършва чрез регулатор на тягата, който инициира клапана на долната врата и по този начин регулира необходимото количество въздух за горене. Коригиране на режима на работа при отопление с течно гориво и газ се извършва чрез подходяща котелна автоматика, която със своя и допълнителен термостат регулира работата на котела. Регулаторът на тяга и автоматиката не са част от стандартното оборудване.
Котлите ECO Plam са предназначени за използване във всяка система за отопление с гореща вода с режим на работа 90/70°C, с максимална работна температура до 110°С и максимално работно налягане до 3 бара. По специална заявка, когато се използва течно гориво, а с котела се доставят турбулатори и автоматика, които не са включени в цената на котела.

ECO PLAM LUX 25-80 kW
Котел ECO Plam Lux е разработен на базата на дългогодишен опит в производството на топлинна техники. Той е предназначен за отопление с твърдо гориво (дърва, въглища).
Горивната камера е тройно теглителна, първата тяга в самата горивната камера, където топлината се предава върху голямата повърхност на горивната камера.
Вторият проход е между леглото и тръбния сноп, който е ограничен от арката на леглото и хоризонтална бариера, третата тяга е в тръбния сноп.
Котелът е конструиран с големи средни врати за отопление, които се поставят по начин, който дава възможност за лесно зареждане на гориво в горивната камера. Следователно са налице значителни икономии на гориво и време за загряване. В леглото на този котел има шамотни тухли, които го правят с постоянно излъчване. Той е произведен в мощностен обхват от 25-80 kW, той е предназначен за водни отоплителни инсталации с режим на работа 90/70°C и налягане до 3 бара.
Котелът е със стабилна изработка, създадената в горивната камера дебелина на котелния лист от 4 mm и 5 mm позволява дълга и безопасна работа на котела дори и в най-екстремни условия на употреба. Гаранцията на котлите тип ECO Плам Lux е 5 години.

ECO PLAM LUX 25-80 kW

ECO PLAM 100-750 kW
Котлите от серия ECO Plam 100-750 kW са направени на базата на дългогодишен опит в проектирането и изработването на котли, както и чрез използване на опита на европейските производители. Конструкцията на котлите е в съответствие със стандарт SRPS.M.E6.110.
Основният модел е предназначен предимно за изгаряне на твърди горива, но може да бъде оборудван с подходящи автоматика и горелка за изгаряне на нафта или газ.
Котелът е с отличен топлообмен и минимална загуба на димните газове. Горивна камера е три проходна, първата тяга в самата горивна камера, където топлината се предава върху голямата повърхност на горивната камера. Вторият проход е между горивната камера и снопа от тръби, ограничен от арката на горивната камера и хоризонтална бариера, третата тяга е в тръбния сноп, което е особено благоприятно при отопление с течно или газообразно гориво. Тялото на котела е изолирано добре и покритието е защитено чрез пластифицираща процедура. Отоплението и почистване на котела е много лесно. Защита на котела от превишаващо работното налягане в котела се осигурява със специален ред на сигурността в котела. Максималното работно налягане е 3 бара.

ECO PLAM MEGA 1000-2000 kW
Котлите ECO Plam Mega (1000-2000kW) са предназначени най-вече за изгарянето на различни дървесни отпадъци. В котела като цяло гориво от обикновената влажност може да бъде изгорено. В комбинация със специална, намираща се над пода "адиабатна" горивна камера (т.нар. газ генератор) може да се горят парчета и малки дървени отпадъци, с влажност до 60%, като по този начин котлите могат да горят автоматично (отломки и малки дървени отпадъци, с максималена зърненост в размер до 20 mm). Котелът може да гори ръчно, когато се горят други твърди горива (обемисти дърва, въглища).
На лицевата страна на котела има отвор за свързване на генератора в долната зона. Над този отвор има преразглеждане с врати, които позволяват достъп до вътрешните части на котела за случай на почистване и поддръжка. От страни на котела има врати за ръчна употреба при отопление и врати за потенциално почистване на пепелта от котела. Поради дълбочината на горивната камера, котелът има двойни врати за по-лесно почистване на пепелта и достъп до решетките на котела за изгаряне.

ECO Plam Mega са тройно проходни котли с висока степен на прилагане. Те са предназначени за работа в работни режими за топла вода с максимална работна температура до 110°С и максимално работно налягане до 3 бара.

ECO PLAM BUNKER 250-500 kW
Котлите ECO Plam Bunker е адаптиран към специфичните изисквания на клиента, произведен с бункери и наклонена решетка за по-добро изгаряне на горивото в горивната камера. Бункерът се използва за въвеждане на големи количества гориво в котела. Има един люк в бункер, който не позволява изтичане на димните газове от бункера. След поставянето на горивото, централните врати се затварят, с цел на по-добра работа на котела. От страни на котела има врати за почистване и, ако е необходимо, ръчно да се загрява на котела.

нагоре


7. Ценова листа

Ценова листа за комбинирани триходови котли с изгаряне на твърдо гориво


Тип

мощност (KW)

Цена в лв, без ДДС, франко склада

ŠUKOPLAM 25 LUX

25

1 460,00

ŠUKOPLAM 30 LUX

30

1 570,00

ŠUKOPLAM 40 LUX

40

1 750,00

ŠUKOPLAM 50 LUX

50

2 040,00

ŠUKOPLAM 65 LUX

65

2 270,00

ŠUKOPLAM 80 LUX

80

2 590,00

Ценова листа за комбинирани триходови котли с изгаряне на твърдо гориво с възможност за монтаж на горелка за пелети


Тип

мощност (KW)

Цена в лв, без ДДС, франко склада

ŠUKOPLAM 25R

25

1 410,00

ŠUKOPLAM 30R

30

1 500,00

ŠUKOPLAM 40R

40

1 690,00

ŠUKOPLAM 50R

50

1 930,00

ŠUKOPLAM 65R

65

2 160,00

ŠUKOPLAM 80R

80

2 480,00

Мощности от 100-2000 kW – по запитване

Ценова листа за комбинирани триходови котли с изгаряне на твърдо гориво с вентилатор и с възможност за монтаж на горелка за пелети, 25-250 kW


Тип

мощност (KW)

Цена в лв, без ДДС, франко склада

ŠUKOPLAM 20PR

25

1 620,00

ŠUKOPLAM 30PR

30

1 790,00

ŠUKOPLAM 40PR

40

2 030,00

ŠUKOPLAM 50PR

50

2 270,00

ŠUKOPLAM 65PR

65

2 480,00

ŠUKOPLAM 80PR

80

2 810,00

ŠUKOPLAM 100PR

100

По запитване

ŠUKOPLAM 125PR

125

По запитване

ŠUKOPLAM 150PR

150

По запитване

ŠUKOPLAM 175PR

175

По запитване

ŠUKOPLAM 200PR

200

По запитване

ŠUKOPLAM 250PR

250

По запитване

Мощности от 300-2000 kW – по запитване

Ценова листа за комбинирани триходови котли с изгаряне на твърдо и течно гориво и с възможност за монтаж на горелка за пелети


Тип

мощност (KW)

Цена в лв, без ДДС, франко склада

ŠUKOPLAM 25 MULTI

25

1 570,00

ŠUKOPLAM 30 MULTI

30

1 720,00

ŠUKOPLAM 40 MULTI

40

1 930,00

ŠUKOPLAM 50 MULTI

50

2 160,00

ŠUKOPLAM 65 MULTI

65

2 380,00

Ценова листа за комбинирани триходови котли с изгаряне на твърдо гориво и гранулирани биомаси – пелети, 25-95 kW


Тип

мощност (KW)

Цена в лв, без ДДС, франко склада, без монтаж

ŠUKOPLAM-20 VENT

18-25

4 590,00

ŠUKOPLAM-30 VENT

30-45

5 180,00

ŠUKOPLAM-50 VENT

40-65

5 880,00

ŠUKOPLAM-80 VENT

70-95

7 770,00

Ценова листа за комбинирани триходови котли с изгаряне на твърдо гориво и гранулирани биомаси – пелети над, 100 kW


Тип

мощност (KW)

Цена в лв, без ДДС, франко склада, без монтаж

ŠUKOPLAM-100 VENT

90-120

По запитване

ŠUKOPLAM-125 VENT

112-150

По запитване

ŠUKOPLAM-150 VENT

135-180

По запитване

ŠUKOPLAM-175 VENT

157-210

По запитване

ŠUKOPLAM-200 VENT

180-240

По запитване

ŠUKOPLAM-250 VENT

225-300

По запитване

ŠUKOPLAM-300 VENT

270-360

По запитване

ŠUKOPLAM-350 VENT

315-420

По запитване

ŠUKOPLAM-400 VENT

360-480

По запитване

ŠUKOPLAM-550 VENT

500-660

По запитване

ŠUKOPLAM-750 VENT

675-900

По запитване

ŠUKOPLAM-1000 VENT

900-1150

По запитване

ŠUKOPLAM-1250 VENT

1150-1350

По запитване

ŠUKOPLAM-1500 VENT

1400-1750

По запитване

Ценова листа за комбинирани триходови котли с изгаряне на балирани биомаси – слама


Тип

мощност (KW)

цена

ŠUKOPLAM – 40 BIOS

30-65

По запитване

ŠUKOPLAM – 100 BIOS

100

По запитване

ŠUKOPLAM – 150 BIOS

150

По запитване

ŠUKOPLAM – 200 BIOS

200

По запитване

ŠUKOPLAM – 250 BIOS

250

По запитване

ŠUKOPLAM – 350 BIOS

350

По запитване

ŠUKOPLAM – 550 BIOS

550

По запитване

нагоре


8. Котли на биомаса VENT

Котли на биомаса VENT-P 13-27kW

Котли на биомаса VENT-P с диапазон на мощност 13-27 kW са предназначени за автоматично горене на гранулирана биомаса (пелети).

котел

мощност kW

присъединяване

размери (mm)

R1

R2

R3

R4

R5

R6

A1

B1

A

В

C

D

Plam 15 VENT-P

13-18

1"

5/4"

5/4"

1/2"

1/2"

5/4"

350

350

1300

975

1215

140

Plam 18 VENT-P

15-21

1"

5/4"

5/4"

1/2"

1/2"

5/4"

375

400

1300

1050

1275

140

Plam 24 VENT-P

21-27

1"

5/4"

5/4"

1/2"

1/2"

5/4"

400

500

1330

1130

1305

160

котел

Necessary draft (Pa)

Раб налягане (bar)

тегло

(kg)

Площ за отопление (m2)

Прибл. размери на комина

A

В

C

диаметър (mm)

височина (m)

Plam 15 VENT-P

24

2,5

320

65-90

88-120

130-180

140

6

Plam 18 VENT-P

26

2,5

370

75-105

100-140

150-210

140

7

Plam 24 VENT-P

28

2,5

420

105-135

140-180

210-270

160

7

заб:

A – слаба изолация, височина на помещението над 3 m
В - добра изолация, височина на помещението до 3 m (5 cm изолация)
C - отлична изолация, височина на помещението до 3 m (1O cm изолаци

Котли на биомаса BIOS 30-65kW

Котли на биомаса BIOS с диапазон на мощност 30-65kW са предназначени за автоматично горене на балирана биомаса за домашно отопление. Може да се гпрят и парчета твърдо гориво. Вратите са конструирани за зареждане на бали с размери 600x550x1000mm. Котелът е предназначен за производство на топла вода в режим 110/90°C и 90/70°C с макс работно налягане 2,5 bar.

Котли на биомаса 100-550kW

Котли на биомаса BIOS с диапазон на мощност 100-550kW са предназначени за автоматично горене на балирана биомаса за (слама, балирани дървени клони...) за индустриални нужди. Поради спецификата (високо съдържание на пепел) на горенето на балирана биомаса котелът има утаителна камера или механичен отделител на частици (циклон) с вентилатор за изходящ дим. Вратите се конструират според нуждите на клиента. Котелът е предназначен за производство на топла вода в режим 110/90°C и 90/70°C с макс работно налягане 3 bar.

Газов генератор

Газовият генератор тип GG 1-6 са бетонни "адиабатни" пред горивни камери за горене на материали с по-високо съдържание на влага (до 60%). Горенето и отстраняването на пепелта е напълно автоматично в газовите генератори. Като гориво могат да бъдат изгаряни пелети, дървен чипс с гранулиране G30, костилки от плодове и други гранулирани биомаси. Горивото влиза в генератора през шнек, който е с край от огнеупорна стомана. Генераторът е изгранен от огнеупорен бетон, който (при нагряване) излъчва топлина обратно към горивната камера, суши мокро гориво и прави горенето по-добро. Вторичният въздух се въвежда при нужда въз основа на информация от Ламбда сонда на изхода на котела. Генераторът има 5 шнека за отстраняване на пепел. Първите две водно охлаждани шнека премахват пепелта от зоната за доизгаряне на горивната камера. Газ генераторите са съчетани с адекватни котли на биомаса, MEGA и ENERGY.

Газ генератор

размери

характеристики

тегло (kg)

A1

A

B1

В

C

D

Е

Мощност при W=10%

Мощност при W=60%

GG-1

1115

1205

1245

1645

1195

265

630

415

150

1450

GG-2

1115

1205

1445

1970

1380

375

925

605

220

2005

GG-3

1185

1340

1615

2135

1525

462

935

1100

400

2965

GG-4

1435

1550

2065

2865

1780

620

1205

2065

750

3790

GG-5

1435

1550

2515

3350

1780

620

1205

2750

1250

5115

GG-6

1435

1550

2960

4050

1780

620

1205

3500

1750

6910

Котли на биомаса MEGA 1000-2500kW

Котли на биомаса MEGA с диапазон на мощност 1000-2500kW са предназначени за горене на парчета твърдо гориво (дърва, въглища), а различни дървени отпадъци. Котелът е предвиден да работи в съчетание с вентилатор, така че качеството на горене и ефективността на котела да е възножно най-високо. Съчетан със специалена "адиабана" горивна камера (газ генератор) може да изгаря дървени стърготини, пелети, костилки от плодове и малка раздробена отпадъчна дървесина със съдържание на влага до 60%. Това горене става изцяло автоматизиран, а горенето на парчета твърдо гориво се извършва в горивната камера на котела с ръчно зареждане през широките странични врати. Поради голямата дълбочина на горивната камера на котела, той има две странични врати за почистване на пепел и лесен достъп до скарата на горивната камера. Котелът е предназначен за производство на топла вода в режим на работа 110/90 °C и 90/70 °C с максимално допустимо работно налягане 3 bar. По желание на купувача котелът може бъдат оборудвани с автоматично премахване на пепел, както и автоматично почистване на димните тръби.

котел

вода (I)

Necessary draft (Pa)

Раб налягане (bar)

тегло

(kg)

площ (m2)

Прибл размери на комина

A

В

C

диаметър (mm)

височина(m)

Plam 1000 MEGA

2670

69

3

5850

5000

6700

10000

800

22

Plam 1250 MEGA

3000

73

3

6750

6250

8375

12500

800

24

Plam 1500 MEGA

3800

78

3

7650

7500

10050

15000

800

26

Plam 1750 MEGA

5370

89

3

8500

8750

11725

17500

800

28

Plam 2000 MEGA

7250

100

3

9000

10000

13400

20000

1000

32

Plam 2500 MEGA

9000

120

3

9500

12500

16750

25000

1000

35

Котли на биомаса ENERGY 1000-3000kW

Котли на биомаса ENERGY с диапазон на мощност 1000-3000kW са предназначени за горене на парчета твърдо гориво (дърва, въглища), а различни дървени отпадъци. Котелът е предвиден да работи в съчетание с вентилатор, така че качеството на горене и ефективността на котела да е възножно най-високо. По желание на клиента може да се произведе по два начина. Първият е за изгаряне на парчета твърдо гориво, подавани ръчно, а вторият е за автоматично изгаряне на раздробено твърдо гориво и биомаса с макс съдържание на влага доo 60% (пелети, костилки, дървен чипс) в специална „адиабатна" горивна камера (газ генератор) в комплект към котела. Котелът е предназначен за производство на топла вода в режим на работа 110/90 °C и 90/70 °C с максимално допустимо работно налягане 3 bar. По желание на купувача котелът може бъдат оборудвани с автоматично премахване на пепел, както и автоматично почистване на димните тръби.

котел

вода

(I)

Necessary draft (Pa)

Раб налягане (bar)

тегло (kg)

Площ (m2)

Прибл размери на комина

A

В

C

диаметър (mm)

височина t (m)

Plam 1000 ENERGY

5200

69

3

6400

5000

6700

10000

800

24

Plam 1500 ENERGY

7000

78

3

7300

7500

10100

15000

800

28

Plam 2000 ENERGY

9000

85

3

11000

10000

13400

20000

800

28

Plam 2500 ENERGY

10300

100

3

12800

12500

16750

25000

1000

32

Plam 3000 ENERGY

11000

120

3

14000

15000

20100

30000

1000

36

Горелка на дървен чипс

Горелката може да изгори гориво с влажност до 60%.
Гориво, което горелката може да използва:
- дървени стърготини
- пелети
- черупки от ядки
- агро брикето
- пилинг от маслини
Конструкцията на горелката е подвижна и със специална циркулация на въздуха.
горелката постига висока ефективност и ниски емисии.
може да се използва като външна горелка на нов или съществуващ
котел.
Диапазонът на горелката е:

50, 100, 200, 300, 500 800, 1 000 kW.

Котли PRIMULA VI00-1500kW

Котлите за топла вода Primula V с диапазон на мощност 100-750kW-1 500kW са предназначени за инсталации, които изискват високи температури до 320°C като:
Химическата индустрия за високи температурни процеси
Производство на пластмасови маси, лак и киселини
- Дървообработване, изсушаване на дърво
- Горещ въздух за промишлеността (прахово боядисване ...)
- Рафинерии: обработка, сушене, готвене, дестилация
- Технологични процеси като лепене, вулканизация и др ...
Котелът е изработен от тръби, в които циркулира горещо масло, свити в спирала (тя може да бъде спирала в един, два или три реда), докато димът от горенето преминава през няколко части от тръбата и максимизира топлообмена. Котлите са за изгаряне на твърдо, течно и газообразно гориво, ако са в комплект с газова горелка са и за пелети, дървесен чипс, нефт или газ. Въз основа на вида на горелката и нуждите на купувача, се оставя подходящ отвор на котела за горелка. Може да се използва горелка, която гори различен вид гориво: дървесен чипс, биомаса, пелети или газ и нефт. Регулацията на въздушния поток, необходим за горене, се извършва чрез автоматичен контролер на горелката и котела. Защита на котел от повишено налягане се извършва чрез инсталиране на два контактни манометъра на специалното място, докато защита на котела от повишени температури се извършва чрез инсталиране на два термометъра. По-голяма мощност - по специална поръчка.

котел

мошностkW

масло

(I)

Tmax (°C)

ATmax (°C)

II

Др (Pa)

Primula V10

100

240

320

47

4,8

125

Primula V15

150

300

320

50

5,3

140

Primula V 25

250

420

320

48

9,2

165

Primula V 35

350

640

320

50

12,2

180

Primula V 55

500

850

320

50

17,5

215

Primula V 75

750

1050

320

53

24,4

230

нагоре


9. Австрийски котли Herz - Energietechnik GmbH - Pinkafeld - марка ALMAR.

ALMAR 20-60 kW Отопление с дървен чипс и пелети

С лесен за употреба контролер с VGA цветен сензорен дисплей могат да се контролират процесът на горене, както и отоплителният кръг, резервоар за гореща вода, буферен резервоар и соларна система. T-CONTROL
Странично зареждане и автоматично почистване на скарата на горене. Чрез двата шнека за изхвърляне на пепел пепелта от горенето и летливата пепел автоматично се изсипват в коша за пепел. Благодарение на вградената Ламбда сонда, която непрекъснато следи стойностите на димните газове, котелът реагира на промени в качеството на горивото, гарантирайки оптимално изгаряне и изключително ниски емисии.
Повърхностите на топлообменника автоматично се почистват чрез интегрираните турбулатори, дори и по време на работа, премахвайки ръчното почистване.

ALMAR 80-130 kW


Отопление с дървесен чипс и пелети
С лесен за употреба контролер с VGA цветен сензорен дисплей могат да се контролират автоматичното запалване, процесът на горене, както и отоплителният кръг, резервоар за гореща вода, буферен резервоар и соларна система. T-CONTROL

Система за зареждане и постъпателна/подвижна решетка на горивната камера.
Дървеният чипс или пелети се транспортират отстрани до горивната камера. Чрез двата шнека за изхвърляне на пепел пепелта от горенето и летливата пепел автоматично се изсипват в коша за пепел.
Благодарение на вградената Ламбда сонда,


която непрекъснато следи стойностите на димните газове, котелът реагира на промени в качеството на горивото, гарантирайки оптимално изгаряне и изключително ниски емисии.
Повърхностите на топлообменника автоматично се почистват чрез интегрираните турбулатори, дори и по време на работа, премахвайки ръчното почистване.
Възможност за автоматично изхвърляне на пепелта във външни контейнери.

(с единичен горивен шнек 20-101 и двоен горивен шнек за 130-499). Изпразване през хоризонтален агитатор с последващ транспортен шнек за оптимално използване на складовия обем. Този вариант предлага оптимална адаптация при индивидуални решения. (за 500 - 1500). Изпразване през 2-реден хидравличен подвижен под а трансверсивен шнек.
Подходящи горива за всеки модел: дервени пелети съобразно
EN 14961-2: клас на качество A1 - Swisspellet, DINplus, ENplus или ONORM M7135 дървен чипс M40 (водно съдържание max. 40%) съобразно
EN 14961-4: клас на качество A1, A2, B1 и размери на частиците P16B, P31,5 или P45A
ONORM M7133: G30-G50


КОТЛИ на БИОМАСА AUTO- Industry

за тези потребители, които ценят висококачествените котли, които са лесен за употреба и имат достатъчен капацитет за ефективно отопление на сгради с голям обем. Всички тези нужди са удовлетворени от дизайна на котел с големи размери, където горивото се подава автоматично от захранващия бункер 1. Широка гама от мощности за отопление (6 размера от 75 до 300 kW) прави този котел перфектен избор не само за жилищни сгради с големи площи, но и навсякъде, където автоматичното подаване на гориво е приоритет. Котелът на биомаса AUTO- Industry може да достави топлина в хотели, музеи, болници, църкви, училища и други обществени сгради.

Котелът е изключително икономичен в експлоатация благодарение на използваното гориво, което е рентабилни еко-гранули въглища. То се подава автоматично с помощта на реторта фидер 2. Интегрираният контрол е защитен от ecoMAXX 800 R2, дву-степенна електронна система, изработена от PLUM 3, която осигурява оптимално подаване на гориво и поддържане на температурата в котела и резервоара за гореща вода. Контролерът управлява 4 помпи (за централно отопление, за битова гореща вода, за подово отопление система и циркулационна помпа), сервомотор за смесителния вентил и ограничителя на температура (STB)..За да се удължи времето на работа на котела в автоматичен режим, се използват бункери с по-голям обем. Те дават възможност на котела да работи непрекъснато с едно зареждане в продължение на 5 дни. За да се подобри функционалността, котелът е проектиран по такъв начин, че да позволява монтирането на бункера за гориво от дясната или лявата страна на котела.

Модерната система за контрол, снабдена с множество предпазни мерки, предотвратяващи прегряване на котела и системата, е в състояние да поддържа безопасна експлоатация на котела, без потребителски надзор. В момента, в който котелът достигне 90 °C, подавачът и вентилаторът веднага се деактивират, докато внезапно увеличение на температурата активира помпите, които активно се елиминират излишъка от натрупана топлина. Най-подходящото ниво на здравина на котела е гарантиано със стоманена конструкция на топлообменника. Произведен е от стоманена пластина, която на места е с дебели до 12 мм, използва се при котли с най-високи мощности.

КОТЛИ на БИОМАСА AUTO-R

Надеждни, подходящи за ежедневна употреба. Котелното тяло и топлообменника 1 са проектирани с оглед на най-ефективния трансфер на топлина, поддържане на дългосрочно качество и безпроблемна работа.

Това е резултат от прилагането на висококачествени материали и доказани компоненти. За двата вида котли първичното гориво е еко гранули от въглища, докато котелът на биомаса благодарение на наличната горелка изцяло от чугун 2, е допълнително адаптиран за изгаряне на фини въглища.

Тези котли са лесни за използване и ефективни в употреба. Прилагането на реторта тип фидер 3 а, двустепенен регулатор 4 с RS канал комуникации и вентилатор повишава капацитета, намалява степента на аварии, а също така намалява значително времето за престой поради профилактиката на котела. Контролерът ST-37 непрекъснато следи процеса на горене, оптимално подавайки гориво и въздух. Той също така контролира работата на централното отопление и помпата за битова гореща вода и настройките на контролера за стайна температура.

 

 

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384