• +359 888 449384

Подемни устройства (кранове)


1. Подемни устройства (кранове) и подемни (краноподобни) ленти

С 30-годишна традиция в производството на мостови, конзолни и портални подемни устройства (кранове), както и на съответното оборудване, ние Ви предлагаме качествени инсталации, съобразени с Вашите нужди и изисквания. Освен това Ви предлагаме широка гама качествено допълнително подемно оборудване и резервни части за него. Предлагаме Ви и изработване и монтаж на подемни (краноподобни) ленти и носещи стоманени конструкции.

Мостови подемни конструкции (кранове)
товароносимост до 100 т
разстояния /между опорните точки/ до 35 м
различни начини на изпълнение
работни групи: до 4 по стандарт FEM
честотна регулация на задвижването
съобразяване с изискванията на клиента
изработване на подемни (краноподобни) ленти

Конзолни подемни конструкции (кранове)
товароносимост до 20 т
дължина на ръката (крака) до 10 м
работни групи: до 3 по стандарт FEM
ъгъл на завъртане до 360°
различни начини на изпълнение

Мостови, конзолни и портални подемни устройства

нагоре


2. Оборудване, резервни части и сервиз на подемни устройства (кранове)

Витла със стоманено въже и верижни витла
витла със стоманено въже, товароносимост до 100 т
верижни витла, товароносимост до 5 т
изработване на по-големи, класически котки (количка + витло)
помощни елементи за повдигане (траверси, клещи, захващачи...)

Друго оборудване за подемни устройства (кранове)
радио команди
електромоторно задвижване за движение на подемните устройства, котките и придвижването
честотни регулатори
висящи команди
канали за приплъзване с цел придвижване на подемното устройство
вакуумни захващащи устройства
електромагнитни и хидравлични спирачки
свързващи елементи, крайни изключватели
стоманени въжета, вериги, водачи за въжетата, куки...

Сервиз, поддръжка, ремонти
редовни – периодични прегледи и сервиз на подемните устройства (кранове)
сервиз на оборудването
спешен сервиз на подемните устройства (крановете) и оборудването
редовен сервиз на основание сключения договор
ремонти на подемните устройства (крановете)


нагоре

 

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384