• +359 888 449384

Бетоновъзли

1. Бетонов възел-BSA 15
2. Бетонов възел-BSA 30
3. Бетонов възел-BSA 45
4. Бетонов възел-BSA 60
5. Бетонов възел-BSA 80
6. Бетонов възел-BSA 120
7. Бетонов възел-BSA 150
8. Силози, миксери и допълнително оборудване

Бетоновъзли за производство също и на земновлажни бетони за малки и големи автоматизирани линии за елементи

Бетонов възел BSA 15ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обем на материала в силоза 30 m3
Брой на видове материали 4
Брой на видове цимент 2
Необходим капацитет на транспортера - всички 15 tona/h
Теоретичен капацитет на смесвания по DIN 459/1
с един вертикален миксер тип MBV 050/033 - 20 m3/h
Минимално време за смесване – 30 sec. за този тип
вертикален миксер по DIN 1045.
Времето за смесване можа да бъде различно в зависимост от потреблението.
Движение на материала.
Всички дозатори, бункери и измервателни съоръжения са конструирани за лесно предвижване на материала.
Измерване на други материали може да стане с допълнителна заявка.
Товароносимост на кантара за материал 800 kg
Товароносимост на кантара за цимент 150 kg
Водомер 100 lit
Налягане на водата при мах дебит 4 - 6 bar
Диаметър на тръбопровода 32 mm
Височина на спускане на бетона 3,9 m

нагоре


Бетонов възел BSA 30

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обем на материала в звездата при 3,8м височина на спускане на бетона 600 m3
Брой на видове материали 4
Брой на видове цемент 2
Необходим капацитет на транспортера - всички 25 t/h
Теоритичен капацитет на смесвания по DIN 459/1 с един вертикален миксер тип MBV 075/050 30 m3/h
Минимално време за смесване - 30sec. за този тип вертикален миксер по DIN 1045.
Времето за смесване можа да бъде различно в зависимост от
потреблението.
Движение на материала.
Всички дозатори, бункери и измервателни съоръжения са конструирани за лесно предвижване на материала.
Измерване на други материали може да стане с допълнителна заявка.
Товароносимост на кантара за материал 1 500 kg
Товароносимост на кантара за цимент 300 kg
Водомер 200 lit
Налягане на водата при мах дебит 4 - 6 bar
Диаметър на тръбопровода 40 mm
Височина на спускана не бетона 3,9 m

Инсталирана мощност на машината, с миксер, без транспортера cca. 36 kW
Работно напрежение и фрекветност 380 V/ 50 Hz


нагоре


 

Бетонов възелBSA 45 LS


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Обем на материала в силоза 40 m3
Брой на видове материали 4
Брой на видове цимент 2
Необходим капацитет на транспортера - всички 35 tona/h
Теоретичен капацитет на смесвания по DIN 459/1
с един вертикален миксер тип MBV 1,125/075 - 45 m3/h
Минимално време за смесване – 30 sec. за този тип вертикален миксер по DIN 1045.
Времето за смесване можа да бъде различно в зависимост от потреблението.
Движение на материала.
Всички дозатори, бункери и измервателни съоръжения
са конструирани за лесно предвижване на материала.
Измерване на други материали може да стане с допълнителна заявка.
Товароносимост на кантара за материал 2 000 kg
Товароносимост на кантара за цимент 400 kg
Водомер 200 lit
Налягане на водата при мах дебит 4 - 6 bar
Диаметър на тръбопровода 50 mm
Височина на спускане на бетона 3,9 m

нагоре


Бетонов възел BSA 60


 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обем на материала в звездата при 3,8м височина на спускане на бетона 800 m3
Брой на видове материали 4
Брой на видове цемент 2
Необходим капацитет на транспортера - всички 45 t/h
Теоритичен капацитет на смесвания по DIN 459/1 с един вертикален миксер тип MBV 1,5/1 m3 60 m3/h
Минимално време за смесване - 30sec. за този тип вертикален миксер по DIN 1045.
Времето за смесване можа да бъде различно в зависимост от потреблението.
Движение на материала.
Всички дозатори, бункери и измервателни съоръжения са конструирани за лесно предвижване на материала.
Измерване на други материали може да стане с допълнителна заявка.
Товароносимост на кантара за материал 2 500 kg
Товароносимост на кантара за цимент 600 kg
Водомер 0-300 lit
Налягане на водата при мах дебит 4 - 6 bar
Диаметър на тръбопровода 40 mm
Височина на спускана не бетона 3,8 m
Инсталирана мощност на машината, с миксер, без транспортера cca. 55 kW
Работно напрежение и фрекветност 380 V/ 50 Hz

нагореБетонов възел BSA 80ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обем на материала в звездата при 3,8м височина на спускане на бетона 800 m3
Брой на видове материали 4
Брой на видове цемент 2
Необходим капацитет на транспортера - всички 65 t/h
Теоритичен капацитет на смесвания по DIN 459/1
с един вертикален миксер тип MBV 2,25/1,5 m3 80 m3/h
Минимално време за смесване - 30sec. за този тип вертикален миксер по DIN 1045.
Времето за смесване можа да бъде различно в зависимост от потреблението.
Движение на материала.
Всички дозатори, бункери и измервателни съоръжения са конструирани за лесно предвижване на материала.
Измерване на други материали може да стане с допълнителна заявка. Товароносимост на кантара за материал 3 500 kg
Товароносимост на кантара за цимент 900 kg
Товароносимост на кантара за вода 450 lit
Водомер 0-300 lit
Налягане на водата при мах дебит 2,5 - 5 bar
Диаметър на тръбопровода 60 mm
Височина на спускана не бетона 3,8 m
Инсталирана мощност на машината, с миксер, без
транспортера cca. 75 kW

нагоре


Бетонов възел BSA 120 LS


ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Брой силози за цимент 2
Капацитет на транспортера, всеки 100 t/h
Товароносимост на кантара за агрегат 6 000 kg
Товароносимост на кантара за цимент 1 200 kg
Товароносимост на кантара за вода 600 l
Капацитет на бъркалката за бетон по DIN 459 3.75/2.50l 2.50 m³
Капацитет за вибриран бетон с време на смесване 30 s, 120 m/h
Капацитет за пресен бетон, коефициент на сбиване 1,45, 64,5 m/h
Необходимо налягане на водата 4-6 bar
Инсталирана мощност на основната машина 140 kW
Работно напрежение/честота 400 V/50 Hz
Съдържание на материала в линейните силози
Количество агрегат (активен) 70-140 m³
Брой компоненти 4 – 6
Пълненето на силоза става с челен товарач

нагоре


 

Бетонов възел BSA 150 LS

нагоре


 

Силози, миксери и допълнително оборудване

1. Силози - 48 куб.м., до 65 тона, диаметър 2 900 мм, височина 12 500 мм.
2. Силози - 58 куб.м., до 80 тона, диаметър 2 900 мм, височина 14 260 мм.
3. Силози - 64 куб.м., до 90 тона, диаметър 2 900 мм, височина 13 350 мм.
4. Силози - 71 куб.м., до 100 тона, диаметър 2 900 мм, височина 15 360 мм.
5. Силози - 71 куб.м., до 100 тона, диаметър 3 200 мм, височина 13 200 мм.
6. Силози – 95 куб.м., 120 - 130 тона, диаметър 3 200 мм, височина 16 712 мм.
7. Силози - 98 куб м., до 140 тона, диаметър 3 200 мм, височина 16 712 мм.
8. Допълнително оборудване за силози – клапани, филтри, шнекове, флуидизация, сонди за ниво и тегло на цимента в силоза.

нагоре

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384