• +359 888 449384

Линии за производство на пелети

За да допринесе за увеличаване на Вашите печалби и за опазването на околната среда нашата фирма представя на Вашето внимание нова продуктова програма, позволяваща Ви да използвате дървесните и растителни отпадъци и излишъци, произвеждайки от тях екологично алтернативно гориво – дървени и сламени пелети. Линиите са с капацитети от 100 кг/ч до 10 т/ч за производство на пелети (дървени и растителни гранули) от отпадна, некачествена и излишна дървесина и слама при производството на паркет, мебели, обработката на зърнени, царевични и други култури и др.
Пелетите в момента се явяват природосъобразен и ефективен алтернативен енергиен източник. Освен полезността им за околната среда и намаляването на замърсяването й от стандартните горива, като мазут и въглища, пелетите позволяват да се добива енергия за Вашето производство от отпадъчната дървесина при производството на паркет. По този начин се икономисват разходите за събиране и извозване на отпадъците, както и разходите за стандартни горива и енергия.

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384