• +359 888 449384

Асфалтови бази

Типове асфалтови бази


Автоматика
Технически сектор

Битумни резервоари

 • Капацитет  - от 30 до 100 т (стандартна конструкция)
 • Изработка – хоризонтални, вертикални, вертикални с хоризонтални и вертикални прегради
 • Изработка на подгряването – електроподгряване, термомаслено подгряване

  

Степени на дозиране и смесване

 • Дозиране – теглене и смесване за асфалтови бази с капацитет от 50 до 320 т/ч
 • Всички елементи са дименсионирани за съответния капацитет на асфалтовата база
 • Оптимално смесване на асфалтовата маса се постига благодарение на подходящата форма и брой лопатки, изработени от подходящи за целта манганови отливки, устойчиви на абразия, с които е постигната дълготрайност, а изхабяването е минимално
 • Вътрешността на бъркалката е облицована със заменяеми листове, които също са изработени от манганови отливки


Силози за топли минерали


Силози за топли минерали с капацитет от 15 до 200 т
Термоизолация – изолация от каменна вата и алуминиеви листове (дебелина до 200 мм)
Допълнително оборудване

  • Сонди нивомери за показване нивото на минералите в единичните бункери
  • Температурни сонди за показване температурата по бункери
  • Двустепенни пневмо цилиндри

Транспортни системи

 • Транспортери с ленти с капацитет до 350 т/ч
 • Варианти на задвижване с класически и други редуктори, всички преградни части са на реномиране производители

                          

Сита за минерали

Сита с вибромотори


Благодарение използването на вибрационни мотори са възможни следните функции:
Възможно е регулирането на наклона и увеличаването на вибрацията за смесване на всякакви величини, в зависимост от комплексната дължина на ситото
Част на противопраховия капак може да се вдига с помощта на електрическо витло с цел да задоволи нуждите на смесването .
 

Сушилки
Капацитет от 50 до 350 т/ч

 • Цилиндърът на сушилката е изработен от температуроустойчиви листове 15Мо3 и Н II

 

Филтърно обезпрашаване


Прахова емисия под 20 mg/m3 (EU стандарт)
Системата за филтърно обезпрашаване се състои от:

 • Предфилтър за отделяне на груби частици
 • филтър
 • вентилатор
 • комин и необходимите тръбопроводи до сушилката
 • клапа за чист въздух, свързана с регулацията на температурата
 • електро командно оборудване с програматор за продухване на филтърния чувал и контрол на температурата

 

Силози за готова маса


Капацитет – от 25 до 500 т
Изработка – силоз за готова маса като самостоятелна единица, силоз за готова маса, интегриран в асфалтната база

 • бункери за различни маси
 • по-висока термо изолация на силоза
 • електро греене
 • вагонетка за превоз да бункера с двигател и термо изолация
 • автоматично отваряне на отвора за изсипване на масата в силоза

 

Елеватори – вертикален транспорт


Елеватори за минерали, от 50 до 350 т/ч, за температура на минералите до 300 оС
Елеватори за пълнител, от 15 до 50 т/ч
Палет дубъл елеватори за пълнител, модернизирана с нововъведения като преносими елементи и двигател


Силози за пълнител


За складиране на пълнител, техният капацитет се определя в зависимост от капацитета на базата и нуждите на клиента
Капацитет – от 30 до 200 т
Силозите за пълнител са с класическа ниска конструкция с цел стабилност на изработката
Оборудването на силозите включва филтърно обезпрашаване, сензори за ниво, стоманени затварячи и др.

Управление на асфалтовите бази


- Управление на асфалтовите бази с ръководене на целия процес от компютър, с използване на най-съвременни микропроцесори на компанията National Instruments САЩ
- Предозиране, регулируемо с честотен регулатор, регулиране на подаването, непрекъснато измерване на нивото и др.


Aсфалтовa базa AB 240 КМ-6 – SGМ 200

Aсфалтовa базa АB70 КМ-5 – SGМ 100


Aсфалтовa базa AB 80 WKM-5 – VSM 60

Aсфалтовa базa AB 120 WKM-5 – VSM 60


Aсфалтовa базa AB 160 WKM-5 – VSM 110

Aсфалтовa базa AB M 160 KM-5 – SGM 200

Aсфалтовa базa AB 250 WKM-6 – VSM 340

 

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384