• +359 888 449384

Kirka suri

 

Производителят е най-известният завод за производство на котли и енергийно оборудване в Сърбия, основан през 1989 година от дипл. маш. инж. Слободан Янюшевич.
През 18-те години на своето съществуване фирмата е изградила около 1200 котелни инсталации, работещи с всички различни видове горива.

В производствената програма се предлагат котелни инсталации отделно и по система до ключ – включвайки идейния проект с оценка на енергийната рентабилност и проучване за икономически най-добро решение, а също и стратегически важния избор на екологичносъобразно и рентабилно гориво за котела. Предлагат се и най-модерните технологични и екологически съобразни решения – котли, работещи с възобновяемо гориво (отпадъчна биомаса) за отопление и производство на електроенергия.

През годините на своята работа фирмата се е старала да внедри технологиите на бъдещето за удовлетворение на своите клиенти, за да може правилно да се направи избор за мощността на котлите, броя на котлите, както и за енергийната надеждност и вида на използваното гориво, имайки предвид опазването на околната среда и икономията на енергия и енергийните изпочници. За това фирмата разполага и с необходимия персонал, специалисти, квалификация и опит.

- 150 работници
- Повече от 500 ангажирани сътрудници
- Повече от 5000 м? работно пространство
- За 19 години повече от 2000 агрегата
- ISO 9001; 2000, ISO 14001;2004, CE, TUV

 

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384