• +359 888 449384

Мобилни и стационарни бетонпомпи и миксери

1. Авто Миксер бетонпомпи
2. Мобилни бетонпомпи
3. Стационарни бетонпомпи

1. Авто Миксер бетонпомпи
2. Мобилни бетонпомпи
3. Стационарни бетонпомпи

1. Авто Миксер бетонпомпи

 24 Z3 XT-7/9

Model

THM 55

THM 80

Max. производство на бетон

55 m³/h

80 m³/h

Max. производство на бетон

74 bar

83 bar

Работен цикъл на помпата

28/min

32/min

Транспортиращ цилиндър (Dinside x stroke)

200 x 1000

230 x 1000

Размер на размаха / двоен размах

63 l

83 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

280 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston /Drod x stroke)

125/80 x 1000

125/80 x 1000

Цистерна с гориво

300 l

300 l

Капацитет та водната цистерна

500 l

500 l

Капацитет на бункера

400 l

400 l

Капацитет на миксера

7 m³ / 9 m³

7 m³ / 9 m³

Разпределителна стрела 24 Z3 XT-7/9

Хоризонтално простиране

20,0 m

Вертикално простиране

24,0 m

Обхват на завъртането

365°

Първи завъртащ елемент

118°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

290°

Четвърти завъртащ елемент

4,01 m

Натройка на предната стрела

2,30 m

Max. динамичен момент

KNm 290

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

29 Z4 XT-7/8

Model

THM 55

THM 80

Max. производство на бетон

55 m³/h

80 m³/h

Max. производство на бетон

74 bar

83 bar

Работен цикъл на помпата

28/min

32/min

Транспортиращ цилиндър (Dinside x stroke)

200 x 1000

230 x 1000

Размер на размаха / двоен размах

63 l

83 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

280 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston /Drod x stroke)

125/80 x 1000

125/80 x 1000

Цистерна с гориво

300 l

300 l

Капацитет та водната цистерна

650 l

650 l

Капацитет на бункера

400 l

400 l

Капацитет на миксера

7 m³ / 9 m³

7 m³ / 9 m³

Диаметър на барабана

2000 mm / 2300 mm

2000 mm / 2300 mm

Разпределителна стрела 29 Z4 XT-7/9

Хоризонтално простиране

24,1 m

Вертикално простиране

28,1 m

Обхват на завъртането

365°

Първи завъртащ елемент

98°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

260°

Четвърти завъртащ елемент

270°

Натройка на предната стрела

5,20 m

Max. динамичен момент

3,94 m

Диаметър на тръбопровода на бетона

KNm 454

Дължина на маркуча

125 mm

Напрежение

4 m

Хоризонтално простиране

12/24 Volt

нагоре


Мобилни бетонпомпи

17 R3 XT

Model

THP 125

THP 140H

THP 150

THP 160 H

Max.производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max. производство на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна на буталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

32/min

Работни цикли на помпата (от страна на буталото)

15/min

19/min

20/min

22/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

166 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стрела 17 R3 XT

Хоризонтално простиране

19,6 m

Вертикално простиране

23,6 m

Обхват на завъртането

365°

Първи завъртащ елемент

93°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

260°

Четвърти завъртащ елемент

260°

Натройка на предната стрела

4,90 m

Настройка на задната стрела

2,50 m

Max. динамичен момент

KNm 330

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

24 M4 XT (3-achsen)


Данни и характерни модификационни обекти в полза на технологичния процес.

Model

THP 125

THP 140 H

THP 150

THP 160 H

Max.производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max.производство на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна н абуталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

32/min

Работни цикли на помпата (от страна на буталото)

15/min

19/min

20/min

22/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

166 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стрела 24 M 4 XT

Хоризонтално простиране

19,6 m

Вертикално простиране

23,6 m

Обхват на завъртането

365°

Първи завъртащ елемент

93°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

260°

Четвърти завъртащ елемент

260°

Натройка на предната стрела

4,90 m

Настройка на задната стрела

2,50 m

Max. динамичен момент

KNm 330

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

28 Z4 XT

Model

THP 125

THP 140 H

THP 150

THP 160 H

Max.производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max. дибив на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна на буталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

32/min

Работни цикли на помпата (от страна на буталото)

15/min

19/min

20/min

22/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

166 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стрела 28 Z4 XT

Хоризонтално простиране

24,3 m

Вертикално простиране

27,6 m

Обхват на завъртането

365°

Първи завъртащ елемент

98°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

260°

Четвърти завъртащ елемент

270°

Натройка на предната стрела

5,68 m

Настройка на задната стрела

5,00 m

Max. динамичен момент

KNm 440

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

37 R4 ST

Данни и характерни модификационни обекти в полза на технологичния процес.

Model

THP 125

THP 140 H

THP 150

THP 160 H

Max. производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max. производство на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна на буталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

32/min

Работни цикли на помпата (от страна на оста )

15/min

19/min

20/min

22/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

166 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стрела 37 R4 ST

Хоризонтално простиране

32,9 m

Вертикално простиране

36,6 m

Обхват на завъртането

370°

Първи завъртащ елемент

96°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

180°

Четвърти завъртащ елемент

230°

Натройка на предната стрела

6,96 m

Настройка на задната стрела

6,75 m

Max. динамичен момент

KNm 830

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

39 R4 XT

Данни и характерни модификационни обекти в полза на технологичния процес.

Model

THP 125

THP 140 H

THP 150

THP 160 H

Max.производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max. производство на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна на буталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

32/min

Работни цикли на помпата (от страна на буталото)

15/min

19/min

20/min

22/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

166 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стела 39 R4 XT

Хоризонтално простиране

34,3 m

Вертикално простиране

38,6 m

Обхват на завъртането

365°

Първи завъртащ елемент

100°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

180°

Четвърти завъртащ елемент

270°

Натройка на предната стрела

8,00 m

Настройка на задната стрела

6,20 m

Max. динамичен момент

KNm 942

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

42 R4 ST

Model

THP 125

THP 140 H

THP 150

THP 160 HL

Max.производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max. производство на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна на буталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

27/min

Работни цикли на помпата (от страна на буталото)

15/min

19/min

20/min

19/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2400

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

199 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2400

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стрела 42 R4 ST

Хоризонтално простиране

38,0 m

Вертикално простиране

42,0 m

Обхват на завъртането

370°

Първи завъртащ елемент

100°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

180°

Четвърти завъртащ елемент

235°

Натройка на предната стрела

8,70 m

Настройка на задната стрела

8,80 m

Max. динамичен момент

KNm 1150

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

47 M5 ST

Данни и характерни модификационни обекти в полза на технологичния процес.

Model

THP 125

THP 140 H

THP 150

THP 160 HL

Max.производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max. производство на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна на буталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

27/min

Работни цикли на помпата (от страна на буталото)

15/min

19/min

20/min

19/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2400

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

199 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2400

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стрела 47 M5 ST

Хоризонтално простиране

41,9 m

Вертикално простиране

46,6 m

Обхват на завъртането

364°

Първи завъртащ елемент

96°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

180°

Четвърти завъртащ елемент

180°

Пети завъртащ елемнт

270°

Натройка на предната стрела

9,96 m

Настройка на задната стрела

9,06 m

Max. динамичен момент

KNm 1610

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

52 M5 ST

Данни и характерни модификационни обекти в полза на технологичния процес.

Model

THP 125

THP 140 H

THP 150

THP 160 HL

Max.производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max. производство на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна на буталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

27/min

Работни цикли на помпата (от страна на буталото)

15/min

19/min

20/min

19/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2400

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

199 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2400

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стрела 52 M5 ST

Хоризонтално простиране

47,5 m

Вертикално простиране

51,5 m

Обхват на завъртането

364°

Първи завъртащ елемент

96°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

180°

Четвърти завъртащ елемент

180°

Пети завъртащ елемнт

270°

Натройка на предната стрела

10,73 m

Настройка на задната стрела

10,43 m

Max. динамичен момент

KNm 2757

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

58 M5 ST

Данни и характерни модификационни обекти в полза на технологичния процес.

Model

THP 125

THP 140 H

THP 150

THP 160 HL

Max.производство на бетон (от страна на оста)

125 m³/h

140 m³/h

150 m³/h

160 m³/h

Max. производство на бетон (от страна на буталото)

75 m³/h

96 m³/h

100 m³/h

113 m³/h

Max. налягане на бетона (от страна на оста)

55 bar

80 bar

80 bar

80 bar

Max. налягане на бетона (от страна на буталото)

95 bar

119 bar

119 bar

119 bar

Работни цикли на помпата (от страна на оста)

25/min

28/min

30/min

27/min

Работни цикли на помпата (от страна на буталото)

15/min

19/min

20/min

19/min

Транспотриращ цилиндър (Dinside x размах)

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2000

230 x 2400

Обем на бетона / двоен ход на буталото

166 l

166 l

166 l

199 l

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Хидравлично движещи цилиндри (Dpiston / Drod x stroke)

125/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2000

140/80 x 2400

Горивна цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на водната цистерна

600 l

600 l

600 l

600 l

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Налягане на водната помпа

20 bar

20 bar

20 bar

20 bar

Разпределителна стрела 58 M5 ST

Хоризонтално простиране

52,2 m

Вертикално простиране

57,2 m

Обхват на завъртането

365°

Първи завъртащ елемент

96°

Втори завъртащ елемент

180°

Трети завъртащ елемент

180°

Четвърти завъртащ елемент

180°

Пети завъртащ елемнт

270°

Натройка на предната стрела

12,40 m

Настройка на задната стрела

12,20 m

Max. динамичен момент

KNm 3273

Диаметър на тръбопровода на бетона

125 mm

Дължина на маркуча

4 m

Напрежение

12/24 Volt

нагоре


Стационарни бетонпомпи

THP 60-110 D-K (с верижен ход / плъзгач)

Model

THP 60 D-K

THP 70 D-K

THP 85 D-K

THP 110 D-K

Max.производство на бетон

62 m³/h / 43 m³/h*

68 m³/h / 42 m³/h*

87 m³/h / 54 m³/h*

115 m³/h / 70 m³/h*

Max. налягане на бетона

80 bar / 120 bar*

75 bar / 125 bar*

75 bar / 125 bar*

55 bar / 95 bar*

Цикли на помпата

29/min / 20/min*

26/min / 16/min*

33/min / 20/min*

33/min / 20/min*

Транспортиращ цилиндър
(Ø mm x размах)

180 x 1400

200 x 1400

200 x 1400

230 x 1400

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Мощност на двигателя

4-Zyl. 85 kW

4-Zyl. 85 kW

6-Zyl. 141 kW

6-Zyl. 141 kW

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Общо тегло

7000 kg

7050 kg

7400 kg

7440 kg

Мах.скорост

1,06 km/h

1,06 km/h

1,06 km/h

1,06 km/h

Model

THP 60 E

THP 70 E

THP 85 E

THP 110 E

Max.производство на бетон

59 m³/h / 40 m³/h*

65 m³/h / 40 m³/h*

85 m³/h / 53 m³/h*

113 m³/h / 70 m³/h*

Max. налягане на бетона

80 bar / 120 bar*

75 bar / 125 bar*

75 bar / 125 bar*

55 bar / 95 bar*

Цикли на помпата

27/min / 19/min*

25/min / 15/min*

32/min / 20/min*

32/min / 20/min*

Транспортиращ цилиндър
(Ø mm x размах)

180 x 1400

200 x 1400

200 x 1400

230 x 1400

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Мощност на двигателя

75 kW

90 kW

132 kW

132 kW

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Общо тегло

5100 kg

5150 kg

5400 kg

5440 kg

THP 60-110 D (Дизелов двигател)

Model

THP 60 D

THP 70 D

THP 85 D

THP 110 D

Max.производство на бетон

62 m³/h / 43 m³/h*

68 m³/h / 42 m³/h*

87 m³/h / 54 m³/h*

115 m³/h / 70 m³/h*

Max. налягане на бетона

80 bar / 120 bar*

75 bar / 125 bar*

75 bar / 125 bar*

55 bar / 95 bar*

Цикли на помпата

29/min / 20/min*

26/min / 16/min*

33/min / 20/min*

33/min / 20/min*

Транспортиращ цилиндър
(Ø mm x размах)

180 x 1400

200 x 1400

200 x 1400

230 x 1400

Max. хидравлично налягане

320 bar

320 bar

320 bar

320 bar

Мощност на двигателя

4-Zyl. 85 kW

4-Zyl. 85 kW

6-Zyl. 141 kW

6-Zyl. 141 kW

Капацитет на бункера

600 l

600 l

600 l

600 l

Общо тегло

5300 kg

5350 kg

5600 kg

5640 kg

* - странично бутало на подвижния цилиндър

 

 

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384