• +359 888 449384

Здравословна околна среда

В отговор на строгите законодателни норми в областта на околната среда и все по-конкурентния търговски климат нашата фирма взе решение за разширяване и развитие на своите основни технологии, за да осигури гъвкав подход и да предложи разнообразие от възможности на своите клиенти, предоставяйки възможно най-добрите решения за техните проблеми. Нашата основна цел е да се пречисти въздуха за по-чиста, по-здравословна и по-безопасна околна среда.

1. Ръкавни филтри


Ръкавните филтри с интензивно импулсно реактивно почистване в момента са едни от най-често използваните сепаратори в света. Това е устройство с висока ефективност, предназначено за отстраняване на прахови частици от димните газове. Неговият модулен дизайн, филтърът с импулсен въздух и реверсивен въздух го правят подходящо за почти всяко събиране на прах за промишлено и комунално приложение, с възможност за обработка на газови обеми от няколко стотин до няколко хиляди кубически метра в минута. Поради високата си трайност, автоматичен контрол, здрава конструкция, голямо разнообразие от материали за филтърната торбичка тези филтри са широко използвани в производството на топлинна енергия производството на метали и стомана, циментовата и дървообработващата промишленост и др. Нашата фирма доставя проектирани за съответния клиент ръкавни филтри за оптимално съотношение въздух-филтърна повърхнина, по-дълъг срок на годност на филтърната торбичка и по-висока ефективност при отстраняването на частиците.

2. Venturi скрубери


Инерционният сепаратор от мокър тип с висока ефективност се използва най-вече за очистването на димните газове от изгаряне на отпадъци и процеси, където се обработват или рециклират вещества с висока твърдост, като преработка на рудата, отделяне на сяра и т.н. С висока ефективност на поглъщане, над 99,9%, различни материали на конструкцията и е оборудван с елиминатор на замъгляването за ефективно увличане на сепарацията.

3. Центрофужни скрубери

Инерционни сепаратори от „мокър” тип с водно пречистване със средна ефективност, особено подходящи за приложения, включващи тежки обеми прах и големи частици – за подготовка и транспорт на руди, кварцов пясък, каменни частици и други материали, които не взаимодействат с водата и не образуват трайни утайки. Това устройство работи на принципа на центробежното действие между газовия поток и течността и може да се проектира или с водни въртящи се вани или спрей дюзи за впръскване на течността. Висока ефективност се получава при наличие на частици в рамките на 1-8 микрона.

4. Циклони


Циклонът е колектор на прах със средна ефективност и ниска цена, предназначен специално за тежко замърсени промишлени среди. Той обикновено работи в среди, генериращи тежки частици и високи температури и често се използва за предварително очистване или като допълнителен сепаратор в системите за пречистване на газове, за да се намали натоварването на системите с по-високо ефективно филтриране, или като независим колектор за груби прахове, например в дървообработването. Той ефективно премахва частици с голям до среден размер от шлайфане на метал, рязане и други процеси, генериращи прах. Нашите циклони са проектирани и конструирани така, че да се осигури максимална икономия на енергия, слаба необходимост от поддръжка и дълготрайност, произвеждат се с всякаква мощност.

5. Мултициклони


„Сух” тип инерционен центробежен сепаратор, предназначени за висока ефективност и малък пад на налягането, за да се максимизира събирането на частици при минимални експлоатационни разходи. Проектира се според нуждите на клиента за широк спектър на газовите потоци и запрашеност на входа и с възможност да се постигне 85-95% ефективност при частици под 20 микрона, докато при по-големите частици ефективността на събирането е 100%. Неговата проста, здрава конструкция осигурява дълготрайна експлоатация и минимална нужда от поддръжка, която позволява еднократно обслужване при някой приложения.

6. Промишлени вакуумни прахосмукачки


Компактни стационарни промишлени вакуумни прахосмукачки, използвани за отстраняване на прах и замръсявания от подови повърхности и оборудване, разположено на външни площи, промишлени инсталации и други подобни съоръжения. Те се състоят от вакуумна помпа с 20 кРа, маркучи, тръби и аксесоари. Ние произвеждаме мобилни промишлени прахосмукачки, които са преносими, компактно проектирани модули, предназначени главно за вътрешни промишлени съоръжения. Те се състоят от смукателната тръба с 10 кРА, маркучи и аксесоари. Оперативната ефективност на тези модули достига 99,99%.


7. Вентилатори


Произвеждаме и центробежни, и аксиални вентилатори, предназначени за широка гама от приложения, включително отопление и вентилация, контрол на замърсяването на въздуха, в нефтохимическата промишленост, преработвателната индустрия и много други.

 

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384