• +359 888 449384

Sommer Betonsteinmaschinen

 

Фирма Sommer Betonsteinmaschinen е създадена в началото на 1995 г. От този момент фирмата успешно работи в областта на машиностроенето и изграждането на инсталации за бетоновата индустрия и производство на бетонови тръби. В края 1998 г. фирмата вече вижда възможност за разрастване и така, само след четири години успешно налагане на пазара, Sommer се нанася в построено специално за нуждите на тяхното производство хале, чието разположение е в близост до една от най-големите пътни артерии в Европа. Така фирмата вече разполага с необходимата за изпълнение на големи поръчки инфраструктура, както и с подходящото оборудване, инсталации и машини, за да може да задоволи всички изисквания на своите клиенти.

 

Адрес

ул. д-р Вълкович № 6,
гр. Пловдив 4000, България
e-mail адрес:
pinkplusmarketpl@gmail.com
pinkplus@mail.bg

За връзка с нас

телефон:
+359 888 449384